Satsang


De stilte spreekt

Wat is satsang?

De stilte spreektTijdens een satsang is er ruimte om vragen te stellen, waarbij men zich openstelt om een antwoord vanuit het licht en de waarheid toe te laten. Diegenen die toelaten dat ego als ego benoemd mag worden, die laten het ook toe dat het licht zich ontvouwt in hun hart.


Het is mooier om veel te begrijpen dan halstarrig aan onbegrip vast te houden.


Ego doorzien als zijnde dualitisch en onbewust is heel erg mooi. Het is zelfs prachtig, althans voor wie de waarheid niet schuwt en bewust wenst te worden.


Hansananda en Liliananda brengen met de satsangs een non-dualistische kijk, waarbij ze vanuit waar begrip heel helder toelichten in welke vorm dualtiteiten, conditioneringen en normen onbewust in ons leven en hoe we hierin met elkaar maatschappelijk verweven zijn.


Doorheen de satsangs nodigen zij je uit op het ontsluieringspad, waarbij toenemende vreugde, bevrijding en licht aan ruimte en kracht winnen. Wie zijn ego overwint, komt thuis in vrede. Wie zijn denken doorziet, opent de deuren van het universele hart.

'Het hart opent zich en dat brengt vreugde.'Iedere deelname aan de Satsang brengt mij dichter bij het weten dat het niet om mijn wil, mijn denken en mijn persoon gaat, echter om een steeds hogere afstemming op HET Licht en DE Waarheid.


Het hart opent zich en dat brengt vreugde! Luisteren naar de mooie mantra's of meezingen geeft een diepere verbondenheid met elkaar in samenzijn met het Licht.


Tijdens de Satsang is de zelfreflectie veel dieper, waardoor nog duidelijker wordt dit na de Satsang te blijven doen!'Hoofdzaken veranderen in hartzaken.'Het is jezelf transcenderen naar een hogere

staat van zijn door licht toe te laten in je

hart. De stille stem is overal hoorbaar. In de natuur, tijdens de meditaties. Bij het samenzijn. Satsang nodigt uit om te leren luisteren. Te verstillen. Oordeelloos te kijken. Begripsvol worden. Bewuster zijn.

Enkele getuigenissen van satsangdeelnemers

'De uitnodiging om je ego te ontrafelen

en patronen in je zijn te leren doorzien.'De uitnodiging om je ego te ontrafelen en patronen in je zijn te leren doorzien, is een van de vele dingen die op een satsang plaatsvinden.


Je wordt je bewuster van de weg die je behoort te lopen naar het Universele Zijn. Je leert ook zien dat je op weg bent, en ieder mens de weg op zijn eigen wijze loopt.


Je leert het oordeel er bij jezelf uit halen, dat iemand een verkeerde weg inslaat, als die weg niet loopt zoals jezelf denkt dat deze behoort te lopen.


De waarheid die je voor lief neemt, wordt onder de loep genomen en vanuit de Universele Waarheid belicht. Het denken, dat zo vanzelfsprekend is, komt tot rust en vindt aansluiting bij het weten, dat alles laat zijn.